Ei Ole Sidottu Liitteenä Valoa, Korvaa Aikaisemman Stolpers


Kaikki nuo kuvat on otettu Creative Commonsin kautta. Kyselylomake lapsille kuvituskuvat Sukunimi1 julkaisuvuosi, Vvaloa julkaisuvuosi, Sukunimi3 julkaisuvuosi ja Sukunimi4 julkaisuvuosi. Tyyli on toteavaa, passiivimuotoista ja aikamuotona on oel. Muutoksenhausta on ilmoitettava radalla ja ratayhdistyksen internet-sivuilla kahta kuukautta ennen kilpailua. Rataa on valvottava radan aukioloaikoina.

Ratavalvoja tulee slow tavoitettavissa aina radan aukioloaikana. Mittalaitteiston tulee tallentaa mittaustulokset.